Určitě znáte pojem workoholismus označující závislost na práci, kvůli které dochází k zanedbávání osobního života a negativním emocím z pracovního života. Víte, co už se považuje za workoholismus a jaké může mít důsledky na Vaše zdraví?

Ze začátku se workoholismus zdá neškodný a je téměř nepoznatelný. Člověk má z práce potěšení, a tak se od ní nemůže odtrhnout. To přece nedělá nic špatného, vždyť jen s chutí pracuje pro svůj užitek. Ale postupně upřednostňuje práci před čímkoliv, co ho v minulosti bavilo a ztrácí svou radost v životě. Zavírá se do své pracovní bubliny.

Pracovní život

Ztráta osobního života

Příznaky workoholismu

Nejzákladnější příznak workoholismu je upřednostňování pracovních činností spojené s nadměrným trávením času v práci před osobním životem. Poznat jej můžete ale ještě skrz další projevy.

Představy a myšlenky workoholika

Zrovna se vracíte domů z práce, kde jste strávili přesčas a už Vám v hlavě koluje: „Zítra budu muset nejprve zavolat dodavateli, hned potom vypsat objednávku…“

A to není pouze dnes, tyto myšlenky plánující pouze pracovní aktivity Vás obtěžují každý den. K tomu pak přijdete domů, chcete si odpočinout u své oblíbené volnočasové aktivity, ale už Vás v hlavě sžírají výčitky svědomí, že „plýtváte“ časem, který byste raději mohli věnovat práci.

Kolují vám křivdivé myšlenky a představy hlavou. Vyčítáte kolegům, že všechno musíte dělat sám. Manželka zas vůbec nedokáže pochopit, že si nemůžete dovolit s ní trávit tolik času, musíte přece pracovat.

Na konci pracovní směny Vás zpravidla nikdy nenechají v poklidu odejít věty typu: „Když to dnes nedokončíš, budeš mít problém, raději tady zůstaň déle.“

Neustálé napětí

Tělesné reakce na workoholismus můžete také zpozorovat. Hlava si nikdy neodpočine a nevypne od práce, i když v ní jedinec právě není. Na tělo je tak vyvíjen neustálý tlak a člověk je poté více unavený až vyčerpaný.

Můžou se objevit úzkosti spojené s nevolností, migrénami a dalšími bolestmi v zádech. U jedince se objevuje třes, má bušící srdce, může trpět průjmy a jinými příznaky úzkostí.

TIP: Pokud potřebujete pomoct se zbavením se stresu, podívejte se na naše tipy.

Když už si workoholik tedy „dovolí“ strávit nějaký čas s přáteli či rodinou, mluví především o své kariéře a pracovních záležitostech. Jeho mysl je totiž pořád v pracovním nasazení a nedokáže se od něj oprostit.

Navíc se stáčením komunikace ke své práci snaží získat obdiv a chválu. Workoholik má v některých případech sklony k narcismu a potřebuje se svými pracovními výkony vychloubat. Hned však poznáte, že opravdu řeší pouze svůj pracovní život a nic jiného ho nezajímá.

Neustálá práce

Neustálá práce

Důsledky workoholismu

Je patrné, že závislost na práci a nadměrné se zabývání pracovními povinnostmi vede k negativním dopadům na život jedince. Vliv má na všechny jeho sféry včetně té pracovní.

TIP: Přečtěte si, jak často končí kariéra workoholika.

Osobní život nikde

Jak je již zmiňováno výše, postupně se vytrácí volnočasové aktivity, které dříve workoholika kromě práce bavily. Život se začíná stávat monotónním a působí robotickým dojmem. Jediné potěšení přichází z dokončení pracovních úkolů, které ovšem velmi brzy odchází s další čekající povinností.

Workoholismus způsobuje odpoutání se od svých koníčků a zálib. Člověk by neměl mít pouze jednu oblíbenou aktivitu, kterou je kariéra. Musí si umět odpočinout, aby se nabil jinými radostmi a lépe se mu pak pracovalo. Jenže to u workoholika nefunguje, protože mu to výčitky svědomí nedovolují a následně už ho práce tolik nenaplňuje, pouze je na ní závislý.

Nefungující vztahy

Protože si workoholik málokdy najde čas na své přátele a rodinu, pomalu tato pouta chřadnou a strádají. Kvůli svému přílišnému zaměření na práci a neustálému přemýšlení nad věcmi točícími se pouze okolo ní ztrácí své přátelské i rodinné vazby.

Nikoho by nebavilo, kdyby na něho jeho přítel neměl stále čas kvůli práce. Když se lidé nestýkají, oddalují se od sebe. Workoholik se svým životním stylem izoluje od všech svých blízkých a žije jen ve své bublině plné pracovních úkolů.

Zanedbávání zdraví

Kvůli nadměrnému pracovnímu zápalu a nedostatku odpočinku si workoholik zakládá kromě úzkostí také na dalších nemocech. Nejen, že se mu takto oslabuje imunita, ale pak s onemocněním stále pracuje, neléčí se a nemoc se zhoršuje.

Workoholismus zapříčiňuje vynechávání pravidelných preventivních prohlídek u doktorů. To může být ze začátku banalita, ale postupem času se může přijít pozdě na určité možné nemoci, ke kterým tento špatný životní styl spěje.

Přemýšlející žena

Člověk by neměl žít jen svou prací. Sice je důležité, aby každého práce bavila, naplňovala a dělal ji pořádně a se zápalem, ale neměl by také zapomínat na svůj osobní život a jiné aktivity mimo práci. Důležité je dopřát si dostatek odpočinku, dbát na své zdraví a starat se o své přátelské i rodinné vztahy.