Vídáte často pojmy jako SEO, PPC, affiliate marketing, SWOT analýza a další? Nechcete všechny výrazy hledat kdesi na internetu? V našem článku Vám přinášíme jednoduché vysvětlení právě těchto a dalších pojmů, které se týkají online marketingu. S naší abecedou pojmů, se již ve světe online marketingu neztratíte a budete se v těchto základních pojmech lépe orientovat.

Pojmy v online marketingu

Již samotné slovo internet pochází z latinské předpony inter (mezi) a anglického network (síť). Není tedy divu, že se i v online marketingu vyskytují slova a především zkratky v angličtině. U nás najdete vysvětlení všech nejdůležitějších pojmů, které se v oblasti online marketingu vyskytují.

Affiliate marketing

Jedná se o partnerský nebo také provizní marketing. V tomto typu marketingu jde o propagaci dané služby, nebo produktu na stránkách někoho jiného (tedy ne na stránkách dané společnosti či osoby), čili jde o propagaci jedné strany, která propaguje službu/produkt druhé strany. V dnešním světě se nejčastěji jedná o tzv. influencery (známé osobnosti, které mají na svých sociálních sítích mnoho sledujících). Dříve byl affiliate marketing spojen především s většími weby a porovnávači.

Oblíbenou formou affiliate marketingu jsou také cashback portály, které část provize vrací zpět uživateli. Vlastníci těchto stránek mají stálý poměrný zisk z prodeje. Často mohou tito lidé propagovat daný produkt/službu se slevou. Výrobci se díky zvednutým ziskům vyplatí nejen tato sleva, ale i podělit se o zisk z prodeje. Affiliate marketing je jedním ze způsobů, jak vydělat na internetu.

Banner

Je obecně grafická forma reklamy. Banner se v posledních letech stal pro koncového zákazníka již spíše „otravnou“ reklamou a nepřináší jejich majitelům tak velké zisky, jako to bývalo dříve. Můžeme ji vidět téměř na každé stránce a slouží především k vytvoření známosti o značce jako takové.

Bannery mohou být umisťovány na weby automaticky nebo je umisťují různé reklamní sítě. Bannery si často již uživatelé pomocí různých pluginů blokují.

B2B

Neboli business-to-bussines. V tomto typu obchodu se jedná o obchodování mezi dvěma podnikatelskými subjekty. Většinou není nakupující koncovým zákazníkem, ale pouze subjektem, který danému produktu/službě vytváří novou hodnotu.

B2C

Business-to-customer. Zde jde o přímý prodej koncovému zakazníkovi, který produkt již  nevyužívá k dalšímu obchodování, ale k vlastnímu využití.

Cookies

Jsou kratší textové soubory, které shromažďují informace o návštěvách na stránkách. Pokud se jedná o eshop, mohou to být data k přihlášení. Pro majitele stránky slouží k tomu, aby věděl o tom, jak dlouho  uživatel na jeho stránkách strávil času a odkud se na jeho stránky dostal. Cookies mají sloužit ke zjednodušení života na webových stránkách. Díky tomu i ke zvětšení zisků majitele stránek.

E – commerce

Je komplexní název pro obchodní činnosti, které jsou prováděné na internetu. Patří sem PPC reklamy, SEO a newslettery. Součástí je také distribuce, komunikace či servis. Hlavně o e-commerce mluvíme, pokud se bavíme o prodávání na internetu a eshopech.

Google Analytics

Je velice užitečný nástroj pro všechny, kteří se zabývají online marketingem. Google Analytics je statistický produkt, který majiteli stránek poví, z jaké stránky návštěvník přišel, kolik mu je let, odkud se díval na jeho stránky, zda-li k prohlížení použil telefon, tablet anebo notebook. Na provozovateli stránek je to, jak s těmito informacemi naloží. Jestliže potenciální zákazník vyhledává určitou službu, je dobře na Vašich stránkách viditelná? Nemusí ji hledat všude možně? Tento nástroj je možné použít k navýšení zisku, pokud se s ním umí správně pracovat.

Image marketing

Je hlavně o tom, abyste na Vašem webu měli kvalitní a rozměrem přiměřené fotografie. Můžete mít sebelebší web, pokud na něm máte fotografie, které by udělal a vložil kdekdo. I kvalitní image marketing prodává. Obzvláště například v gastronomii.

Klíčová slova

Keywords. Určitě jej můžeme zařadit mezi ty nejdůležitější (klíčové) pojmy v online marketingu. Klíčová slova jsou taková slova, která uživatelé stránek nebo vyhledávačů používají nejčastěji. Při výběru klíčových slov je důležité zvolit vhodná, vzhledem k obsahu a k tomu, co vyhledávají uživatelé, ale také zapojit taková klíčová slova, aby je nepoužíval každý na svých stránkách. Tím by se mohlo stát, že zrovna Vaše stránky zapadnou.

Linkbuilding

Znamená tvorbu zpětných odkazů. Je dobré odkazovat co nejvíce na obsah vlastních stránek. Linkbuilding má být takový, aby Vaše odkazy souvisely s obsahem. Vašim stránkám jde o to, aby na nich uživatel strávil co nejvíce času, a pokud nabízíte něco k prodeji, aby si daný produkt/službu zakoupil. Linkbuilding může být jedním z kroků směrem vpřed.

Marketingový plán

Je základním prvkem Vašeho podnikání. Je dobré si jej vytvořit na rok dopředu a v průběhu jeho realizace jej pozměňovat dle toho, jakým směrem se Vaše podnikání pohybuje. Plán by měl obsahovat informace o tom, jak, kdy a kde budete prezentovat svoji službu nebo produkt. Jaká je Vaše cílová skupina, a další důležité faktory, které mohou ovlivnit Vaše podnikání. Pokud se některý segment nebude vyvíjet dle Vašeho plánu, je dobré se zastavit a popřemýšlet na změnou.

Off-page faktory

Jsou to vlastnosti, které reflektují pozici stránky ve vyhledávačích. Mezi základní off-page faktory patří zajisté kvalitní linkbuilding. Nejlepší je získávat co možná nejvíce kvalitních a relevantních odkazů z autoritativních webů na správné stránky vlastních webových stránek.

On-page faktory

Jedná se o faktory spjaté s kódem stránky, dále s obsahem dané stránky a s jejím umístěním na webu. Součástí on-page faktorů je i SEO a optimalizace vyhledávání. On-page faktory mohou příznivě ovlivnit hodnocení vašich stránek ve vyhledávačích. Nejdůležitější pro vyhledávače jsou meta description, klíčová slova, alternativní popis obrázku a další pojmy v online marketingu.

PPC reklama

Pay per click, platba za proklik. Pokud je PPC dobře udělaná, může být velmi efektivním nástrojem. Na rozdíl od banneru se zobrazuje pouze těm uživatelům, kteří Vámi nabízený produkt opravdu hledají. Nikoho tedy „neobtěžuje“. PPC reklamy tvoří kvalitní statistiky, díky kterým můžete posunout své podnikaní dalším směrem.

SEO

Search Engine Optimalization, optimalizace pro vyhledávače. Optimalizovat web od jeho počátků i průběžně se může hodně vyplatit. Díky této optimalizaci si Vás mohou webové prohlížeče „oblíbit“, a tak se Vaše stránky stanou více navštěvovanějšími. Pokud budete mít optimalizaci obvzláště dobře propacovanou a nabízíte službu nebo výrobek, který nabízí málo firem, anebo nikdo, najde Vás téměř každý, kdo zadá ta správná (klíčová slova) do vyhledávače. Mezi nástroje SEO patří mimo jiné například klíčová slova a linkbuilding.

SWOT analýza

Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threads. Je to analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Silné a slabé stránky patří mezi vnitřní faktory, příležitosti a hrozby mezi vnější faktory. Vnitřní faktory můžete ovlivnit, vnější ne.

WordPress

Ideální řešení v případě, že začínáte s Vaším podnikáním a potřebujete vlastní stránky, „nehovoříte“ HTML jazykem a potřebujete ušetřit každou korunu.

Zajímají Vás další pojmy? Případně zařadily byste mezi nejdůležitější pojmy v online marketingu jiné? Napište nám do komentářů. Pokud potřebujete pomoci v jakékoliv oblasti, které jsme zmínili v našem článku, můžete se na nás obrátit na našich stránkách.