Druhy obchodování v oblasti marketingu někdy můžou mást svým významem. Je ovšem důležité znát, jaké rozdíly obnáší B2B marketing oproti typu B2C. Každý podnik se zaměřuje na jiného koncového spotřebitele a musí tak využít odlišné marketingové nástroje k prodeji. Každá z těchto cest má svá specifika, jak přesvědčit zákazníky a vydělat.

Co znamenají B2B a B2C marketing?

Zkratka B2B pochází z anglického výrazu Business to Business, což znamená doslova obchodník – obchodník. Tento druh se využívá u obchodování mezi dvěma podnikatelskými subjekty, kde ve většině případů produkt slouží k dalšímu využití v rámci obchodu.

Význam zkratky B2C (Business to Customer) v překladu značí obchodník – zákazník. V tomto konceptu se jedná o prodej konečnému spotřebiteli, který již produkt využívá jen pro svou vlastní potřebu a dále s ním neobchoduje. To je ten nejdůležitější rozdíl mezi B2B a B2C marketingem.

TIP: Přečtěte si, co znamenají další důležité zkratky v rámci marketingu.

Přestože mají tyto koncepty mnoho společného, existují mezi nimi také značné rozdíly, a to nejen v odlišné formě zákazníka.

Rozdílné množství cílové skupiny

U B2B marketingu máme mnohem více užší škálu cílové skupiny. Kdybychom si měli uvést příklad, tak pokud prodáváme dorty, existuje více zákazníků, kteří si ho sami vychutnají, než majitelů cukráren dále nabízejících tyto laskominy ve své prodejně.

Za nákupy v rámci firmy odpovídá osoba, která si obchod nejprve pořádně promyslí, zváží a až potom nakoupí. I proto je v tomto konceptu obchodování menší výběr zákazníků.

Jiné velikosti objednávek

Méně zákazníků hned neznamená menší objem prodaných produktů. Firemní objednávky mívají daleko větší počet kusů produktu než nákupy člověka jen pro vlastní využití.

V B2B marketingu nabízí firmy odlišné benefity v rámci obchodování. Často se u obchodu déle projednává jeho možnosti a samotné uskutečnění.

Vytvoření stabilních vztahů

Obchodování mezi firmami utváří dlouhodobější a pevnější vazby. Pokud jsou odběratelé s podmínkami obchodu spokojeni, pravidelně opakují své nákupy v delším časovém úseku.

TIP: Mohl by vás zajímat účinek email marketingu.

Hlavně si musíme uvědomit, že i když jsou mezi B2B a B2C přístupem rozdíly, stále nákup nejvíce podněcují emoce. Přece jen i za firmu rozhoduje o obchodu člověk.

U obou konceptů platí jedno nejdůležitější pravidlo – základem je dopodrobna poznat potřeby svého cílového zákazníka a následně ho oslovit cíleným a účinným marketingem. Pokud si přečtete, že novým trendem marketingu je Instagram, tak Vám to ve většině B2C nepomůže. Prostě to chce cílit tak, aby Vás decision maker viděl a slyšel.